ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

برنامه آموزشی هفتگی

    برنامه دوره  آموزشی415آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1400/01/25لغایت 1400/01/29برگزار میشود

  برنامه دوره  آموزشی414آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1400/01/18لغایت 1400/01/22برگزار میشود

  برنامه دوره  آموزشی413آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/12/20لغایت 1399/12/24برگزارمیشود

 برنامه دوره  آموزشی412آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/12/20لغایت 1399/12/24برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی411آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/12/13لغایت 1399/12/17برگزار میشود

     برنامه دوره  آموزشی410آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/12/13لغایت 1399/12/17برگزار میشود

    برنامه دوره  آموزشی409آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/12/06لغایت 1399/12/10برگزارمیشود

     برنامه دوره  آموزشی408آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/11/29لغایت 1399/12/03برگزارمیشود

     برنامه دوره  آموزشی407آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/11/29لغایت 1399/12/03برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی406آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/11/22لغایت 1399/11/26برگزارمیشود

برنامه دوره  آموزشی405آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/11/22لغایت 1399/11/26برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی404آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/11/21لغایت 1399/11/30برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی403آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/11/21لغایت 1399/11/30برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی402آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/11/21لغایت 1399/11/29برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی401آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/11/21لغایت 1399/11/29برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی400آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/11/15لغایت 1399/11/19برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی399آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/11/09لغایت 1399/11/12برگزار میشود

برنامه دوره آموزشی 398 آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/11/01 لغایت  1399/11/05 برگزار میشود 

برنامه دوره  آموزشی397آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/10/27لغایت 1399/11/01برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی396آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/10/27لغایت 1399/10/30برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی395آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/10/23لغایت 1399/10/29برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی394آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/10/17لغایت 1399/10/21برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی393آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/10/10لغایت 1399/10/14برگزار میشود

      برنامه دوره  آموزشی392آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/10/10لغایت 1399/10/14برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی391آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/10/03لغایت 1399/10/07برگزار میشود

   برنامه دوره  آموزشی390آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/09/36لغایت 1399/09/30برگزارمیشود

       برنامه دوره  آموزشی389آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/09/19لغایت 1399/09/23برگزارمیشود

     برنامه دوره  آموزشی388آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/09/12لغایت1399/09/16 برگزارمیشود

  برنامه دوره  آموزشی387آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/09/12لغایت1399/09/16 برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی386آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/08/21لغایت1399/08/25 برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی385آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/08/14لغایت1399/08/18 برگزارمیشود

 برنامه دوره  آموزشی384آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/08/07لغایت1399/08/11 برگزار میشود

    برنامه دوره  آموزشی383آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/07/30لغایت1399/08/05 برگزارمیشود

     برنامه دوره  آموزشی382آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/07/23لغایت1399/07/13 برگزار میشود

     برنامه دوره  آموزشی381آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/07/23لغایت1399/07/13 برگزار میشود

    برنامه دوره  آموزشی380آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/07/16لغایت1399/07/13 برگزار میشود

    برنامه دوره  آموزشی379آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/07/09لغایت1399/07/13 برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی378آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/07/09لغایت1399/06/13 برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی377آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/07/02لغایت1399/07/06  برگزارمیشود

 برنامه دوره  آموزشی376آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/06/26لغایت1399/06/30 برگزار میشود  

برنامه دوره آموزشی375آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/06/26لغایت1399/06/30 برگزارمیشود

برنامه دوره آموزشی374آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/06/19لغایت1399/06/23برگزارمیشود 

برنامه دوره آموزشی373آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/06/12لغایت1399/06/16 برگزارمیشود 

برنامه دوره  آموزشی372آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/06/12 لغایت1399/06/16برگزار میشود 

برنامه دوره  آموزشی371آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/05/04 لغایت1399/06/10برگزار لغایت1399/06/10برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی370آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/05/29 لغایت1399/06/02برگزار میشود

    برنامه دوره  آموزشی369آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/05/22 لغایت1399/05/26برگزارمیشود

     برنامه دوره  آموزشی368آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/05/15 لغایت 1399/05/19برگزارمیشود

   برنامه دوره  آموزشی367آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/05/08 لغایت 1399/05/12برگزارمیشود

   برنامه دوره  آموزشی366آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/05/01 لغایت 1399/05/05  برگزار میشود   

فرم ورود

شما اینجا هستید: Home کلاسها برنامه آموزشی هفتگی