ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

برنامه آموزشی هفتگی

    برنامه دوره  آموزشی377آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/07/02لغایت1399/07/06 برگزار میشود  

 برنامه دوره  آموزشی376آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/06/26لغایت1399/06/30 برگزار میشود  

برنامه دوره آموزشی375آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/06/26لغایت1399/06/30 برگزارمیشود

برنامه دوره آموزشی374آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/06/19لغایت1399/06/23برگزارمیشود 

برنامه دوره آموزشی373آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ 1399/06/12لغایت1399/06/16 برگزارمیشود 

برنامه دوره  آموزشی372آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/05/12 لغایت1399/06/16برگزار میشود 

برنامه دوره  آموزشی371آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/05/04 لغایت1399/06/10برگزار لغایت1399/06/10برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی370آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/05/29 لغایت1399/06/02برگزار میشود

    برنامه دوره  آموزشی369آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/05/22 لغایت1399/05/26برگزارمیشود

     برنامه دوره  آموزشی368آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/05/15 لغایت 1399/05/19برگزارمیشود

   برنامه دوره  آموزشی367آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/05/08 لغایت 1399/05/12برگزارمیشود

   برنامه دوره  آموزشی366آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/05/01 لغایت 1399/05/05  برگزار میشود

  برنامه دوره  آموزشی365آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/04/25 لغایت 1399/04/29 برگزار میشود 

 برنامه دوره  آموزشی364آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/04/27 لغایت 1399/04/01 برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی363آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/04/13 لغایت 1399/04/17 برگزار میشود میشود

برنامه دوره  آموزشی362آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/04/10 لغایت 1399/04/15 برگزار برگزارمیشود

  برنامه دوره  آموزشی361آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/04/27 لغایت 1399/04/01 برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی360آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/04/02 لغایت 1399/04/05 برگزارمیشود

  برنامه دوره  آموزشی359آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/04/27 لغایت 1399/04/01 برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی358آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/27 لغایت 1399/04/01 برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی357آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/21 لغایت 1399/03/25 برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی356آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/21 لغایت 1399/03/25 برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی355آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/17 لغایت 1399/03/20 برگزار میشود

برنامه دوره  آموزشی354آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/13 لغایت 1399/03/20 برگزارمیشود

برنامه دوره  آموزشی353آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/10 لغایت 1399/03/13 برگزار میشود

 برنامه دوره  آموزشی352آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/10 لغایت 1399/03/13 برگزار می شود

1399/03/07 برنامه دوره  آموزشی351آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/03 لغایت برگزار می شود

برنامه دوره  آموزشی350آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/03/03 لغایت 1399/03/07 برگزار می شود

برنامه دوره  آموزشی349آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/02/29 لغایت 1399/03/01 برگزار می شود 

برنامه دوره  آموزشی348آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/02/29 لغایت 1399/03/01 برگزار می شود 

برنامه دوره  آموزشی347آموزشگاه بهداشت اصناف سلامت شرق بصورت مجازی از تاریخ  1399/02/27 لغایت 1399/02/30 برگزار می شود

 

فرم ورود

شما اینجا هستید: Home کلاسها برنامه آموزشی هفتگی