ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

لیست نمرات دوره

لیست نمرات افرادی که دوره376 (مورخ 99/06/26 لغایت99/06/30) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

مهدی نوری

13-سیزده

قنادی

13726/20/376/99

علی مرادی کرموند

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

13993/20/376/99

راضیه شبانی ارمکی

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

14260/20/376/99

فاطمه کرمی

17- هفده

آرایشگاه

14263/20/376/99

علی مجردعادلی

19- نوزده

موادپروتئینی

14264/20/376/99

رضاجعفریان کچومثقالی

17- هفده

سوپرپروتئین

14271/20/376/99

امیر مقیسه

18-هجده

سبزی فروشی

14283/20/376/99

حدیث میرزائی فشمی

17- هفده

آرایشگاه

14284/20/376/99

ملیحه سلیمانی درباغی

18- هجده

آرایشگاه

14285/20/376/99

زهرا اخوان ورنوسفادرانی

19- نوزده

آرایشگاه

14286/20/376/99

سمانه رمضانی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

14288/20/376/99

مهناز جهان مهین

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

14289/20/376/99

محدثه صیرفی همراه

15- پانزده

آرایشگاه

14290/20/376/99

زینب علیزاده

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

14291/20/376/99

مهدی شاهوردی

17- هفده

مرغ فروشی

14293/20/376/99

زهرا صارمی

19-نوزده

آرایشگاه

14294/20/376/99

علی قربانی محرمانی

13- سیزده

آرایشگاه

14297/20/376/99

علی کماسی

17- هفده

تهیه غذا

14153/20/372/99

لیست نمرات افرادی که دوره375 (مورخ 99/06/26 لغایت99/06/30) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

سیدمحسن میرکاظمی سرابه

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

14047/20/375/99

مهدی خاکشورتیرگانی

16-شانزده

سوپرپروتئین

14136/20/375/99

سپیده زرنوشه فراهانی

17- هفده

آرایشگاه

14259/20/375/99

فاطمه علی زاده کاکائی

17- هفده

آرایشگاه

14264/20/375/99

نرگس عباسی

14-چهارده

آرایشگاه

14266/20/375/99

رسول اسبقی پورلیقوان

15-پانزده

لبنیات

14267/20/375/99

محسن گل فشان

15- پانزده

سوپرمارکت

14268/20/375/99

اصغر امیری

18-هجده

نانوایی

14270/20/375/99

ابراهیم برزوئی

17- هفده

مرغ فروشی

14272/20/375/99

عبداله بهارلو

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

14273/20/375/99

رقیه اکبر پیهانی

13-سیزده

فروشگاه موادغذایی

14274/20/375/99

سمیراسادات شاه صاحبی

17- هفده

آرایشگاه

14275/20/375/99

مسلم سمیعی

15- پانزده

سوپرمارکت

14276/20/375/99

مریم ذوالفقاریان

19- نوزده

آرایشگاه

14277/20/375/99

زهرا حدادی

16- شانزده

آرایشگاه

14278/20/375/99

مهتاب رحیم طرقی

16- شانزده

آرایشگاه

14279/20/375/99

علی حسین آبادی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

14280/20/375/99

مهدی کارگران قمی

16-شانزده

سوپرپروتئین

14281/20/375/99

لیلا رحیمی چهارچریکی

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

14282/20/375/99

علی رضا سربانی طبسی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

14295/20/375/99

لیلا ده نمکی مشگ آبادی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

14296/20/375/99

امیرحسین داداشی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

14298/20/375/99

مجتبی اسدی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

14299/20/375/99

ندا عطالو

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

14301/20/375/99

رضا محمدی

20- بیست

فروشگاه موادغذایی

14302/20/375/99

فتاح منصورچریک آباد

20-بیست

فروشگاه موادغذایی

14303/20/375/99

محمد خزاعی

18- هجده

کبابی

14304/20/375/99

صفر خزاعی شهپر

18- هجده

کبابی

14305/20/375/99

محسن طالبی داودکلائی

18- هجده

قنادی

14307/20/375/99

فاطمه بوریائی

18-هجده

آرایشگاه

14308/20/375/99

زهرا طهماسب وند

17- هفده

آرایشگاه

14309/20/375/99

علی حسین زاده

17- هفده

نانوایی

14310/20/375/99

رامین الزمانی

16- شانزده

سوپرمارکت

14311/20/375/99

احسان خورشیدی

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

14312/20/375/99

نورالدین حسین زاده بولاغی

17- هفده

خواربارفروشی

14313/20/375/99

امیدطهماسب زاده روشن

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

14314/20/375/99

لیست نمرات افرادی که دوره374 (مورخ 99/06/19 لغایت99/06/23) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

داود ناهیدکلتپه

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

13478/20/374/99

شقایق اورج زاده  دوسته شا

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

14189/20/374/99

میلادکربلائی ابراهیمی

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

14206/20/374/99

آرش خزایی

20-بیست

قصابی

14213/20/374/99

آسو ناصری

16- شانزده

آرایشگاه

14216/20/374/99

فاطمه سعیدی

19- نوزده

اغذیه فروشی

14227/20/374/99

علی قاسم قمی

16- شانزده

قصابی

14230/20/374/99

حسین نوروزی

19- نوزده

قصابی

14231/20/374/99

فاطمه محمدی

17- هفده

مرغ و پرنده

14232/20/374/99

مرتضی خسروآبادی

16- شانزده

مرغ و پرنده

14233/20/374/99

شهاب بنویدی

15- پانزده

سوپرمارکت

14234/20/374/99

علی حیدری

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

14235/20/374/99

مریم ملایری پور

18- هجده

آرایشگاه

14236/20/374/99

نرگس کوهستانی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

14237/20/374/99

محمدجواد صالحی فر

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

14238/20/374/99

محمد حسن صالحی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

14239/20/374/99

مسعود اکبری

17- هفده

سوپرپروتئین

14240/20/374/99

علی اصغر جعفری

15- پانزده

کبابی

14241/20/374/99

جواد طالبی دادوکلائی

17- هفده

قنادی

14242/20/374/99

محمدعلی اطاعتی

20- بیست

سبزی خردکنی

14243/20/374/99

معصومه رحیمی قدیرآبادی

19- نوزده

سبزی خردکنی

14244/20/374/99

مرضیه سادات طاهر

20- بیست

آرایشگاه

14245/20/374/99

قادر قلعه

18- هجده

سوپرمارکت

14246/20/374/99

سپیده نوروزی

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

14247/20/374/99

فرهادرمضان پوراردستانی

18- هجده

سوپرپروتئین

14248/20/374/99

بابک نظری

18- هجده

سوپرپروتئین

14249/20/374/99

اصغر نوری

14- چهارده

نانوایی

14250/20/374/99

محمد کریمی

17- هفده

نانوایی

14251/20/374/99

سجاد حسنلو

13-سیزده

نانوایی

14252/20/374/99

پریسا نورمهر

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

14253/20/374/99

علیرضا مرادی

14- چهارده

اغذیه فروشی

14254/20/374/99

سیدسهیل هاشمی

18- هجده

نانوایی

14255/20/374/99

محمود قره داغی

15- پانزده

گیاهان داروئی

14256/20/374/99

اعظم قهرمانی بسطام

17- هفده

سوپرمارکت

14257/20/374/99

محمداسماعیل نژادی احمدفرکوش

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

14258/20/374/99

حسین صمدزادگان

17- هفده

بنکداری موادغذایی

14261/20/374/99

ابراهیم اکبری

14-چهارده

خواربارفروشی

14262/20/374/99

فرهاد کوهی هریس

12-دوازده

سوپرمارکت

14269/20/374/99

آزاده تقی پور

5/15-پانزده و نیم

آرایشگاه

14148/20/372/99

لیست نمرات افرادی که دوره373 (مورخ 99/06/12 لغایت99/06/16) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

علی نیک فرشندی

14-چهارده

سوپرمارکت

13789/20/373/99

علی قویدل امند

18-هجده

نانوایی

14122/20/373/99

امیررضا شمس اسفندآباد

12-دوازده

خواربارفروشی

14124/20/373/99

سیدمحمدصالحی دره باریک

18- هجده

نانوایی

14149/20/373/99

سیدقاسم حسینی

18- هجده

نانوایی

14150/20/373/99

سودابه نصیری کلات

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

14196/20/373/99

مسعودفیضی زاد آقابیک

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

14197/20/373/99

محمدعلی چنارانی

18- هجده

عطاری

14198/20/373/99

سعیدمیرزائی شمس آبادی

5/18-هجده و نیم

پروتئینی

14199/20/373/99

زهرامهاجری چوبوقلوئی

16-شانزده

آرایشگاه

14200/20/373/99

محمدخانکشی زاده فرد

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

14201/20/373/99

شراره جوزی

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

14202/20/373/99

علیرضاغیاثوندمحمدخانی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

14205/20/373/99

مریم ایران دوست

19- نوزده

آرایشگاه

14207/20/373/99

آزاده شاکردوست

17- هفده

آرایشگاه

14208/20/373/99

محسن اکبری مشتقین

17- هفده

قصابی

14209/20/373/99

حسین عباس زاده کزازی

18- هجده

قصابی

14210/20/373/99

محسن اسماعیلی پویا

18- هجده

قصابی

14211/20/373/99

محمدرضااسماعیلی پویا

17- هفده

قصابی

14212/20/373/99

زینب صفرزاده

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

14214/20/373/99

سمانه شفیعی مقدم

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

14215/20/373/99

نسرین فیضی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

14217/20/373/99

عاطفه نیاورانیشادطهرانی

17- هفده

آرایشگاه

14218/20/373/99

سپیده مرادی

19- نوزده

آرایشگاه

14219/20/373/99

فاطمه زرین

13-سیزده

آرایشگاه

14220/20/373/99

مبینا شیوایی فر

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

14221/20/373/99

فاطمه حسینی

12-دوازده

فروشگاه موادغذایی

14222/20/373/99

معصومه حسن آبادی

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

14223/20/373/99

سیدمرتضی ذوالفقاری

18- هجده

سوپرمارکت

14224/20/373/99

سیدسعید ذوالفقاری

18- هجده

سوپرمارکت

14225/20/373/99

فاطمه آقاویردی پور

18- هجده

سبزی خردکنی

14226/20/373/99

خسرو ملکی

5/16-شانزده و نیم

آبمیوه و بستنی

14228/20/373/99

پوریا ابرازه

19-نوزده

آبمیوه و بستنی

14229/20/373/99

لیست نمرات افرادی که دوره372 (مورخ 99/06/12 لغایت99/06/16) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

نادر احمدپور

17-هفده

آشپزخانه

13337/20/372/99

سعید یعقوبی شندی

16-شانزده

خواربارفروشی

13804/20/372/99

فاطمه تقی لو

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

14099/20/372/99

محمدعلی عزتی

16- شانزده

نانوایی

14102/20/372/99

زهرا صابری علی آبادی

18-هجده

آرایشگاه

14127/20/372/99

الهام مشهدی غلامعلی

19-نوزده

آرایشگاه

14141/20/372/99

مریم مرندی

17- هفده

آرایشگاه

14142/20/372/99

معصومه حشمتی

5/12-دوازده و نیم

آرایشگاه

14156/20/372/99

حمید نصرزاده مطلق

13-سیزده

موادپروتئینی

14158/20/372/99

لیلا ملکی میرزائی

5/15-پانزده و نیم

آرایشگاه

14160/20/372/99

لیلا محمدی

18- هجده

آرایشگاه

14168/20/372/99

زهرا ابراهیمی

18- هجده

آرایشگاه

14169/20/372/99

سمیرا نیاورانی شادطهرانی

17- هفده

آرایشگاه

14170/20/372/99

حمیرا زراعتیان

17- هفده

آرایشگاه

14171/20/372/99

سیده زهراترابی پشت مخی

17- هفده

آرایشگاه

14172/20/372/99

امیر زال پور

5/17-هفده و نیم

کافی شاپ

14173/20/372/99

مهسا زکاوتی

18- هجده

کافی شاپ

14174/20/372/99

محمدحسین تقی ملک علی

5/17- هفده و نیم

کافی شاپ

14175/20/372/99

امیررضارنجبرکبوترخانی

5/15- پانزده و نیم

کافی شاپ

1476/20/372/99

حانیه عنبرستانی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

14178/20/372/99

محبوبه سلکی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

14179/20/372/99

پروین فرزادپور

18- هجده

آرایشگاه

14180/20/372/99

ریحانه مهدوی یگانه

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

14181/20/372/99

محمدرضا دبیرزاده

18- هجده

تهیه غذا

14182/20/372/99

زینب علی اکبری دستکی

18- هجده

تهیه غذا

14183/20/372/99

روح اله زرنوش

5/16-شانزده و نیم

سوپرپروتئین

14184/20/372/99

محمدجواد بهزادی

19- نوزده

میوه فروشی

14185/20/372/99

صالح محبی

20- بیست

فروشگاه موادغذایی

14186/20/372/99

علیرضاعسگری مجدآبادی کهنه

16- شانزده

آرایشگاه

14187/20/372/99

سیدمحمدابراهیم محمدی مهر

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

14188/20/372/99

محمدمهدی متین

17- هفده

اغذیه فروشی

14190/20/372/99

رویا سادات تدینی

18- هجده

آرایشگاه

14191/20/372/99

مصطفی ابوسی

18- هجده

سوپرمارکت

14192/20/372/99

مهسا کرمشاهین

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

14193/20/372/99

ندا نادری

20-بیست

فروشگاه موادغذایی

14194/20/372/99

سیده زینب حسینی آشجردی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

14195/20/372/99

لیست نمرات افرادی که دوره371 (مورخ 99/06/04 لغایت99/06/10) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

سعید مهدوی

12-دوازده

میوه فروشی

13810/20/371/99

سجاد زراسوندی

16-شانزده

آرایشگاه

13917/20/371/99

سیدعلی محمدزاده عیسی کند

19-نوزده

میوه فروشی

14101/20/371/99

مینا کریمی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

14126/20/371/99

مقصود اسدزاده

13-سیزده

نانوایی

14128/20/371/99

متین احمدی

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

14129/20/371/99

فرناز میرزائی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

14130/20/371/99

حسین برجسته استاد

14- چهارده

جگرکی

14131/20/371/99

مهدی ابراهیمی

17-هفده

سوپرپروتئین

14132/20/371/99

سیدروح اله موسوی

16- شانزده

سوپرپروتئین

14133/20/371/99

امیر نظر

15- پانزده

سوپرپروتئین

14134/20/371/99

علیرضا نظر

14- چهارده

سوپرپروتئین

14135/20/371/99

عابدین تاجیک قوئیک

16- شانزده

سوپرپروتئین

14137/20/371/99

حمیدصمدپوربروجنی

15- پانزده

لوازم قنادی

14138/20/371/99

حسین روح الامینی نژاد

12- دوازده

لوازم قنادی

14139/20/371/99

انسیه دائمی خشکنودهانی

17- هفده

آرایشگاه

14140/20/371/99

ابوالفضل بنویدی

14- چهارده

سوپرمارکت

14143/20/371/99

احترام آبیاری

18-هجده

طباخی

14144/20/371/99

فریبا خنجرزر

13- سیزده

آرایشگاه

14146/20/371/99

زهرا بهزادی

12- دوازده

آرایشگاه

14147/20/371/99

فریبا کاههء

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

14152/20/371/99

زهرا روستائی پاتپه

17- هفده

آرایشگاه

14155/20/371/99

نادر نصرزاده مطلق

13- سیزده

پروتئینی

14157/20/371/99

احسان عسگری

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

14159/20/371/99

حوری تفضلی مطلق

19-نوزده

آرایشگاه

14161/20/371/99

مبینا رضائی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

14162/20/371/99

مرتضی تازیکه میاندره

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

14163/20/371/99

تینا علیزادگان

15-پانزده

آرایشگاه

14164/20/371/99

مریم عابد

18- هجده

آرایشگاه

14165/20/371/99

مهدیه خومرتضایی

18- هجده

آرایشگاه

14166/20/371/99

زهرا عالم شناس

14- چهارده

آرایشگاه

14167/20/371/99

صادق اصل مرز

13- سیزده

پروتئینی

14177/20/371/99

لیست نمرات افرادی که دوره370 (مورخ 99/05/29 لغایت99/06/02) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

محمد رخشنده

18-هجده

محصولات شکری

13904/20/370/99

سیده زهرا سادات موسوی پیشخانی

14-چهارده

آرایشگاه

13965/20/370/99

سعید پوررمضان ابیانه

17-هفده

کافه رستوران

14061/20/370/99

عباس زرکان

15-پانزده

کافه رستوران

14062/20/370/99

محمدرضاحاجی وندی

12- دوازده

کافه رستوران

14063/20/370/99

بابا احسانی قوسجین

12- دوازده

کافه رستوران

14064/20/370/99

فرشاد فریدونی قوسجین

13- سیزده

کافه رستوران

14065/20/370/99

جواد آزادبخت

15- پانزده

کافه رستوران

14066/20/370/99

مجتبی حیایی جبی لو

16- شانزده

کافه رستوران

14067/20/370/99

سعیده اسمعیل ز اده

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

14084/20/370/99

معصومه مشیری

14- چهارده

آرایشگاه

14091/20/370/99

علی علیزاده یوشانلوئی

12- دوازده

میوه فروشی

14100/20/370/99

جلیل قدم یاری

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

14103/20/370/99

غزاله عطائی الانی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

14104/20/370/99

مریم ریاضت

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

14105/20/370/99

ستاره محمدی

20-بیست

مهدکودک

14106/20/370/99

فاطمه رضائی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

14107/20/370/99

مسعود فیض آبادی

16- شانزده

لوازم قنادی

14108/20/370/99

میلاد فیض آبادی

15-پانزده

لوازم قنادی

14109/20/370/99

فاطمه بهاری

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

14110/20/370/99

طاهره مهدوی مرج

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

14111/20/370/99

سپیده محمودزاده حسنارودی

15- پانزده

آرایشگاه

14112/20/370/99

روح اله زیدی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

14113/20/370/99

زهرا طالبیان

12- دوازده

فروشگاه موادغذایی

14114/20/370/99

شیوا فرشباف اهرابی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

14115/20/370/99

سحر بوالحسنی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

14116/20/370/99

محمدنبی کلیائی

12-دوازده

اغذیه فروشی

14117/20/370/99

سیدعلی حسینی

17- هفده

آرایشگاه

14118/20/370/99

مرضیه محبی

18- هجده

آرایشگاه

14119/20/370/99

زهرا اسماعیلی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

14120/20/370/99

شیدا بکتاش

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

14121/20/370/99

علی ا کبر نعیمی

16-شانزده

خواربارفروشی

14123/20/370/99

مهدی قانونی

13-سیزده

خواربارفروشی

14151/20/370/99

لیست نمرات افرادی که دوره369 (مورخ 99/05/22 لغایت99/05/26) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

ریحانه ثابت قدم

16-شانزده

آرایشگاه

13964/20/369/99

ندا وحید

17-هفده

آرایشگاه

13966/20/369/99

محمد کریمی

13- سیزده

نانوایی

14001/20/369/99

محمدعلی صدیقیان بیدگلی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

14018/20/369/99

مهدی علی اکبری

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

14040/20/369/99

سیدعلیرضا حسینی رشت آبادی

12-دوازده

هایپرپروتئین

14059/20/369/99

آزاده قدس

17- هفده

آرایشگاه

14069/20/369/99

فاطمه ملکی مقدم

15- پانزده

آرایشگاه

14073/20/369/99

پریسا رستمی

16- شانزده

مهدکودک

14075/20/369/99

مجتبی رضائی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

14076/20/369/99

احمد عصاری نژاد

19-نوزده

سوپرمارکت

14077/20/369/99

امیرارسلان کوهمائی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

14078/20/369/99

صابر پاسبانی امند

16- شانزده

نانوایی

14079/20/369/99

فرزاد حسینی شنتال

13- سیزده

اغذیه فروشی

14080/20/369/99

علی اصغرعلی حسینی نیک آبادکوه

17- هفده

آرایشگاه

14081/20/369/99

سعید شانی مکرم

12- دوازده

فروشگاه موادغذایی

14082/20/369/99

امیر حسینی شنتال

12- دوازده

اغذیه فروشی

14083/20/369/99

مجتبی قلعه نوی

15- پانزده

میوه و سبزی

14085/20/369/99

محسن رفیعیان

19- نوزده

آجیل و خشکبار

14086/20/369/99

حسن گیوه چیان ورنسفادرانی

19- نوزده

آجیل و خشکبار

14087/20/369/99

افسانه رضائی نیاسر

14- چهارده

آرایشگاه

14088/20/369/99

حسن اشراقی نومندانی

16- شانزده

سوپرمارکت

14089/20/369/99

افسانه رستم پور

12-دوازده

آرایشگاه

14090/20/369/99

جمیل پیری

14- چهارده

مهدکودک

14092/20/369/99

ریحانه نصیری رودبارکی

14-چهارده

مهدکودک

14093/20/369/99

الهه سادات میرشفیعی

13- سیزده

مهدکودک

14094/20/369/99

مهدی اسماعیلی

15-پانزده

سوپرمارکت

14095/20/369/99

مهرداد اعجازی

18- هجده

سوپرمارکت

14096/20/369/99

محمدجواد صمدیان

18-هجده

سوپرمارکت

14097/20/369/99

اقبال مرادی

13-سیزده

عطاری

14098/20/369/99

لیست نمرات افرادی که دوره368 (مورخ 99/05/15 لغایت99/05/19) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

حسن دلاور

18- هجده

نانوایی

13646/20/368/99

جلال غلامی

12-دوازده

نانوایی

13693/20/368/99

ایران جعفری راد

19-نوزده

آرایشگاه

13967/20/368/99

مهناز ترخانی

12- دوازده

آرایشگاه

13968/20/368/99

فاطمه کافی

15-پانزده

آرایشگاه

13969/20/368/99

ثریا علی وردی بکی

17-هفده

آرایشگاه

13970/20/368/99

محمد زهدویشکائی

12- دوازده

قنادی

14005/20/368/99

رحمان قدیم امند

13-سیزده

نانوایی

14021/20/368/99

شادی مسعودی آقزیارت

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

14030/20/368/99

حدیث محمدیان

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

14036/20/368/99

رسول بلوچی

18- هجده

عطاری

14037/20/368/99

علی اکبرصاحب جمعی

12- دوازده

لبنیاتی

14042/20/368/99

سیدحسین علیزاده

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

14043/20/368/99

مجید ابوالفضلی

16- شانزده

کافی شاپ

14044/20/368/99

حسام امانی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

14045/20/368/99

نازنین اصغری

12- دوازده

فروشگاه موادغذایی

14046/20/368/99

رضا آستا

16- شانزده

نانوایی

14048/20/368/99

مهدی درویشی

14- چهارده

نانوایی

14049/20/368/99

علی احمدی

12- دوازده

نانوایی

14050/20/368/99

بهزاد عشقی

15- پانزده

کافی شاپ

14051/20/368/99

راضیه شعبانی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

14053/20/368/99

سعید مسیح خواه

18- هجده

قصابی

14054/20/368/99

راحله اوجاقی

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

14055/20/368/99

سیدمحمد صادقی

13- سیزده

هایپرپروتئین

14056/20/368/99

دادخدا هاشمی

16-شانزده

هایپرپروتئین

14057/20/368/99

محمد یوسفی پور

13- سیزده

هایپرپروتئین

14058/20/368/99

بهنام حاجی

12- دوازده

هایپرپروتئین

14060/20/368/99

لیست نمرات افرادی که دوره367 (مورخ 99/05/08 لغایت99/05/12) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

شقایق آرستن

16-شانزده

آرایشگاه

13292/20/367/99

احمد کربلائی قربان تجریشی

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

13607/20/367/99

اعظم سادات قاسمی کرده دهی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13731/20/367/99

محمدمحمدقربان جزنی

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

13814/20/367/99

اعظم امیری راد

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13912/20/367/99

فاطمه تیموری

14- چهارده

آرایشگاه

13935/20/367/99

غزاله یوسفی سیاوشانی

17- هفده

آرایشگاه

13948/20/367/99

حسین کرسی

15-پانزده

نانوایی

13952/20/367/99

وحید اینانلوشویکلو

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

13953/20/367/99

محمد رفیق

15- پانزده

نانوایی

13962/20/367/99

حسین جعفری

16- شانزده

نانوایی

14009/20/367/99

اسماعیل کلشی

13- سیزده

آبمیوه و بستنی

14010/20/367/99

علیرضا الفتی

15- پانزده

سوپرمارکت

14011/20/367/99

فاطمه سرائی

16- شانزده

تهیه غذا

14012/20/367/99

محمدحسن چنگیزی  ضرابی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

14013/20/367/99

داود نجفیان

12- دوازده

تهیه غذا

14014/20/367/99

علی ناصح پشتری

16- شانزده

تهیه غذا

14015/20/367/99

حمیدرضا سلیمانی

15- پانزده

تهیه غذا

14016/20/367/99

علی اصغر تقی نژاد

13-سیزده

فروشگاه موادغذایی

14017/20/367/99

سیف الدین مروی

12- دوازده

آرایشگاه

14019/20/367/99

مهدی ارجمندی

19-نوزده

سوپرمارکت

14020/20/367/99

میثم دوستی

14- چهارده

نانوایی

14022/20/367/99

رشید فتحی

16- شانزده

آبمیوه و بستنی

14023/20/367/99

اعظم قوامی نسب

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

14025/20/367/99

علیرضا عزتی

17- هفده

نانوایی

14026/20/367/99

بهنام محمودزاده

14- چهارده

میوه فروشی

14027/20/367/99

محمد سمیعی رفرقندی

16- شانزده

خواربارفروشی

14028/20/367/99

محمدعلی درون

16- شانزده

سوپرمارکت

14029/20/367/99

لیلا قدبیکی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

14032/20/367/99

محسن محمودی

16- شانزده

موادپروتئینی

14033/20/367/99

بهروز دلیلی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

14034/20/367/99

سیده نیره فاضلی

12-دوازده

آرایشگاه

14035/20/367/99

محسن نقدی

14-چهارده

سوپرپروتئین

13982/20/366/99

لیست نمرات افرادی که دوره366 (مورخ 99/05/01 لغایت99/05/05) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

حسین شاهمرادی بجستان

16-شانزده

نانوایی

13645/20/366/99

شهزاد صفی زاده

19-نوزده

عطاری

13812/20/366/99

حسن کلوشانی

12-دوازده

خشکبار

13863/20/366/99

سوده رشیدی نیا

17-هفده

آرایشگاه

13930/20/366/99

معصومه زردسر

17- هفده

آرایشگاه

13945/20/366/99

طیبه حبیبی دیزجی

19- نوزده

آرایشگاه

13957/20/366/99

مرتضی رحمت زاده

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13973/20/366/99

اکبر حسنلو

13- سیزده

نانوایی

13974/20/366/99

علی اصغر فاطمی گزکوه

20-بیست

نانوایی

13975/20/366/99

علی رزمجوی تازه کندمحمدیه

14-چهارده

سوپرمارکت

13976/20/366/99

رضا کرم پور

17- هفده

نانوایی

13977/20/366/99

خلیل اله گودرز

18-هجده

میوه فروشی

13978/20/366/99

زعفر خدایاری

16- شانزده

نانوایی

13979/20/366/99

امیر ایمانی تقی دیزج

16- شانزده

سوپرمارکت

13981/20/366/99

حسن حمداللهی

16- شانزده

آجیل و خشکبار

13983/20/366/99

مهدی احمدی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

13984/20/366/99

اعظم شهرابی فراهانی

16- شانزده

مهدکودک

13986/20/366/99

سیدمهدی فراهانی

16- شانزده

سوپرمارکت

13987/20/366/99

امیرمحمد فیضی

17- هفده

کافی شاپ

13989/20/366/99

حسین باژوند

16- شانزده

آرایشگاه

13990/20/366/99

حجت اله عظیمی رستگار

18- هجده

تهیه غذا

13991/20/366/99

حسین همراهی

18- هجده

تهیه غذا

13992/20/366/99

آیت محمدی

15- پانزده

نانوایی

13994/20/366/99

محمدمهدی ارجمندی

17- هفده

آجیل و خشکبار

13995/20/366/99

محمد رجوند

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

13996/20/366/99

لیلا عقلمندی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

13997/20/366/99

حسین حدادی شعارثابت

13- سیزده

آبمیوه و بستنی

14000/20/366/99

فاطمه بهرامی یاراحمدی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

14002/20/366/99

منصوراصفهانی فردین

18- هجده

قنادی

14003/20/366/99

سیدهادی جعفرآبادی

14- چهارده

قنادی

14004/20/366/99

علیرضا صادقی صومعه علیلئی

14- چهارده

قنادی

14006/20/366/99

مجتبی تقیان

13-سیزده

قنادی

14007/20/366/99

محسن حسن پورقوچاهی

15-پانزده

قنادی

14008/20/366/99

سیدمحمدجواد عابدی

16- شانزده

سوپرمارکت

13942/20/365/99

لیست نمرات افرادی که دوره365 (مورخ 99/04/25 لغایت99/04/29) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

آسیه بختیاری

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

13370/20/365/99

ثامر الوندی

18-هجده

اغذیه فروشی

13491/20/365/99

محمد علیزاده

14-چهارده

نانوایی

13745/20/365/99

حسن داوودی راد

14- چهارده

میوه فروشی

13841/20/365/99

سیده ستاره پرچم دار

19-نوزده

آرایشگاه

13853/20/365/99

الهام جیهانی زمانی

17- هفده

آرایشگاه

13854/20/365/99

نادر نظری پاک

17- هفده

نانوایی

139131/20/365/99

سیدجلیل میردهقان

15- پانزده

قنادی

13923/20/365/99

آزیتا غفارنامیله

14- چهارده

آرایشگاه

13924/20/365/99

افسر ترک زبان

16- شانزده

آرایشگاه

13925/20/365/99

ابوالقاسم ژولی

15- پانزده

سوپرپروتئین

13936/20/365/99

سیده عاطفه موسوی

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

13940/20/365/99

مونا توحیدی نیک

15-پانزده

آرایشگاه

13941/20/365/99

نیره طیب پور دیزجی

18-هجده

آرایشگاه

13943/20/365/99

پوران طوطی زاده

14- چهارده

آرایشگاه

13944/20/365/99

مینا میرزاجعفری

18- هجده

آرایشگاه

13946/20/365/99

سمیرا کریمی نیسیانی

16-شانزده

آرایشگاه

13947/20/365/99

شاهرخ مندگاریان

18- هجده

اغذیه فروشی

13949/20/365/99

مائده اکرمی شهرسبی

12- دوازده

آرایشگاه

13950/20/365/99

مرتضی یوسفی پیام

12-دوازده

فروشگاه موادغذایی

13951/20/365/99

آرزو سلیمانی ابوذر

17- هفده

آرایشگاه

13954/20/365/99

حمیده عباسی

17- هفده

آرایشگاه

13955/20/365/99

مرضیه محمدی نصرآبادی

18- هجده

آرایشگاه

13956/20/365/99

فرشته صائمی

17- هفده

آرایشگاه

13958/20/365/99

نادر علیزاده

17- هفده

آبمیوه وبستنی

13959/20/365/99

ذبیح اله شیرزاد

17- هفده

نانوایی

13960/20/365/99

ابوذر شیرزاد

18- هجده

نانوایی

13961/20/365/99

محمدعلی هاشمیان

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13963/20/365/99

مهرناز عجب گلی

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

13971/20/365/99

حامد آهنگرصالحی

13-سیزده

فروشگاه موادغذایی

13972/20/365/99

لیست نمرات افرادی که دوره364 (مورخ 99/04/19 لغایت99/04/22) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

محسن جوادی علی آبادی

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

12862/20/364/99

ایمان ناسوتی

18-هجده

خواربارفروشی

12941/20/364/99

فائزه اصغری

18- هجده

آرایشگاه

13369/20/364/99

فائزه برزآبادی فراهانی

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

13393/20/364/99

مصطفی عنایت پور

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

13456/20/364/99

محسن تشیعی

15-پانزده

آرایشگاه

13859/20/364/99

محمد سقائی

15- پانزده

نانوایی

13899/20/364/99

مهدی دهنوی

19-نوزده

نانوایی

13900/20/364/99

میعاد رخشنده

16- شانزده

محصولات شکری

13901/20/364/99

مجید آشتیانی عراقی

17- هفده

محصولات شکری

13902/20/364/99

محمد تهرانی فر

18- هجده

محصولات شکری

13903/20/364/99

حمید داورزنی

14- چهارده

سوپرمارکت

13906/20/364/99

سمیه فراهانی

13- سیزده

آرایشگاه

13907/20/364/99

مجید بیطاری

17- هفده

عطاری

13908/20/364/99

فاطمه ارتگلی فراهانی

17- هفده

مهدکودک

13909/20/364/99

دانیال یونسی ثابت

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13910/20/364/99

محمد محمدحسینی بنچناری

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

13911/20/364/99

محسن محمدی

14- چهارده

نانوایی

13914/20/364/99

مهدی سلطانی

18- هجده

نانوایی

13915/20/364/99

جلال الدین مروی

16- شانزده

آرایشگاه

13916/20/364/99

مهناز سویزی

15- پانزده

رستوران

13918/20/364/99

احمد نطاق پورنوری

16- شانزده

محصولات شکری

13919/20/364/99

طیبه توکلی

15- پانزده

محصولات شکری

13920/20/364/99

ریحانه کاشانی کیا

17-هفده

مهدکودک

13921/20/364/99

سیف اله قولی

14- چهارده

اغذیه فروشی

13922/20/364/99

محمدتقی مبارکی

12- دوازده

فروشگاه موادغذایی

13926/20/364/99

زهرا رفعتی باقرآبادی

15- پانزده

آرایشگاه

13927/20/364/99

مریم خسروانی

15- پانزده

آرایشگاه

13928/20/364/99

مریم محسن آبادی فراهانی

16- شانزده

آرایشگاه

13929/20/364/99

جلال قنبری

13-سیزده

نانوایی

13932/20/364/99

امید خسروی

12-دوازده

نانوایی

13933/20/364/99

محمدعلی عسگری

16- شانزده

نانوایی

13934/20/364/99

لیست نمرات افرادی که دوره363 (مورخ 99/04/13 لغایت99/04/17) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

مهسا اقتداری

15-پانزده

فروشگاه موادعذایی

13434/20/363/99

هادی آقاسی

16- شانزده

شیرینی فروشی

13454/20/363/99

جعفر غلامی

12-دوازده

نانوایی

13692/20/363/99

وحید خوئینی

13-سیزده

نانوایی

13699/20/363/99

حمید کاظمی

12- دوازده

نانوایی

13715/20/363/99

محمد فتوحی اصل

16- شانزده

اغذیه فروشی

13796/20/363/99

مائده رجبی

12- دوازده

اغذیه فروشی

13798/20/363/99

بهرام جمشیدی

15- پانزده

اغذیه فروشی

13799/20/363/99

مجتبی عبدالحسینی دره مرادی

15- پانزده

اغذیه فروشی

13800/20/363/99

میرمجید صمدی

14- چهارده

اغذیه فروشی

13832/20/363/99

جلال الدین اختر

17- هفده

اغذیه فروشی

13833/20/363/99

رضا محبوب جدی

18- هجده

فرآورده های پروتئینی

13836/20/363/99

سمیرا زارعیان

18- هجده

سفره خانه سنتی

13838/20/363/99

کاظم زارعیان بغدادآبادی

18- هجده

سفره خانه سنتی

13839/20/363/99

محمدامین اقدامی

20-بیست

فروشگاه موادعذایی

13847/20/363/99

امیرهوشنگ کریمی

17- هفده

لبنیات

13861/20/363/99

عاطفه کلانتری اشکذری

16- شانزده

آرایشگاه

13862/20/363/99

مسعود اصل عبادی

17- هفده

موادپروتئینی

13883/20/363/99

فائزه بازقندی

14- چهارده

فروشگاه موادعذایی

13884/20/363/99

مجتبی کریم بیک

19-نوزده

سوپرمارکت

13885/20/363/99

زهره تبرائی

17- هفده

مهدکودک

13886/20/363/99

هانیه زادسر

18- هجده

مهدکودک

13887/20/363/99

فاطمه تبرائی

14- چهارده

مهدکودک

13888/20/363/99

حمیدرضا عبیری

15- پانزده

کبابی

13889/20/363/99

حسین قلیزاده بورستان

13- سیزده

نانوایی فانتزی

13891/20/363/99

امیر جعفرنژاد

14- چهارده

آبمیوه و بستنی

13892/20/363/99

امیر یعقوبی

14-چهارده

فروشگاه موادعذایی

13893/20/363/99

علیرضا عقیلی

18-هجده

قصابی

13894/20/363/99

محمود قانونی

17-هفده

کبابی

13895/20/363/99

مهدی مولوی

15- پانزده

فروشگاه موادعذایی

13896/20/363/99

اقبال محمدی

16-شانزده

قنادی

13897/20/363/99

فاطمه خوش لهجه صدق

15- پانزده

فروشگاه موادعذایی

13898/20/363/99

لیست نمرات افرادی که دوره362 (مورخ 99/04/10 لغایت99/04/15) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

احمد رضائی

15-پانزده

نانوایی

13817/20/362/99

سعید نادری

15- پانزده

نانوایی

13826/20/362/99

سیدمحسن احدپور

16- شانزده

بوفه موادغذایی

13835/20/362/99

فاطمه درویشی تفرشی

14- چهارده

آرایشگاه

13837/20/362/99

سیدمسعود حسینی

16- شانزده

میوه فروشی

13840/20/362/99

محمد مهدی شمشیر

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

13844/20/362/99

سیدحسن موسوی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13845/20/362/99

محمدواشقانی فراهانی

13-سیزده

فروشگاه موادغذایی

13846/20/362/99

فائزه شاه محمدی

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

13848/20/362/99

علیرضا صفارزاده

16- شانزده

آرایشگاه

13849/20/362/99

نیماپورخرمی سیاهمزگی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13850/20/362/99

حسن عبداللهی

17- هفده

سوپرمارکت

13851/20/362/99

شمسی اسماعیل بیکی

18-هجده

آرایشگاه

13852/20/362/99

محمد صابر

19- نوزده

سوپرپروتئین

13855/20/362/99

نکیسا بهرامپور

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

13856/20/362/99

محمدرضاداداشی چایرلوئی

12-دوازده

نانوایی

13857/20/362/99

محمد ترابزاده

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

13858/20/362/99

فاطمه رضائی

16- شانزده

مهدکودک

13860/20/362/99

محمد مولوی

16-شانزده

کبابی

13864/20/362/99

لیست نمرات افرادی که دوره361 (مورخ 99/04/04 لغایت99/04/08) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

علی میرزائی

15-پانزده

رستوران

13157/20/361/99

سعید علی زاده

15- پانزده

رستوران

13159/20/361/99

ابوالقاسم رضاپور

17-هفده

رستوران

13160/20/361/99

سهیلا طالب نسب

17- هفده

آرایشگاه

13243/20/361/99

محمد ناظمی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

13297/20/361/99

شهین سعید بودالالو

14-چهارده

بیمارستان

13339/20/361/99

مهدی کاظم پور هوجقان

13-سیزده

عطاری

13468/20/361/99

اکرم شاهواروقی فراهانی

17- هفده

آرایشگاه

13472/20/361/99

علیرضا امینیان

16-شانزده

سوپرمارکت

13537/20/361/99

دانیال کاوسی

18-هجده

نانوایی

13595/20/361/99

سیدمهدی سیدجعفررنگ رز

16- شانزده

موادغذایی

13556/20/361/99

محمدعلی امیری سیاوشانی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

13691/20/361/99

احمدرضا مهرفر

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

13704/20/361/99

کریم مولوی

16- شانزده

کبابی

13763/20/361/99

حسین محمدپورقرائی

17-هفده

اغذیه فروشی

13795/20/361/99

زهرا آقازیارتی فراهانی

15- پانزده

اغذیه فروشی

13797/20/361/99

حسین رحیمی

17- هفده

رستوران

13805/20/361/99

مهدی خسروجردی

14- چهارده

اغذیه فروشی

13806/20/361/99

محمد داوری

16- شانزده

نانوایی

13818/20/361/99

عباس قربانی

17- هفده

نانوایی

13819/20/361/99

مهدی رضایی

12-دوازده

آرایشگاه

13820/20/361/99

سجادآرایش خواه اصل

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13821/20/361/99

امیرعلی صحرائی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13822/20/361/99

سروش مهدوی هزاوهء

19- نوزده

کافی شاپ

13823/20/361/99

رضا نادری

15- پانزده

میوه فروشی

13824/20/361/99

طاهر نادری

16- شانزده

نانوایی

13825/20/361/99

مرتضی خدایاری

14- چهارده

نانوایی

13827/20/361/99

پرویز سالاری امند

12-دوازده

نانوایی

13828/20/361/99

بیژن سبزی

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

13829/20/361/99

مجتبی تحصیلی

20-بیست

فروشگاه موادغذایی

13830/20/361/99

میثم محمدی

17- هفده

محصولات گوشتی

13840/20/361/99

عاطفه رحیمی عطاء

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13843/20/361/99

لیست نمرات افرادی که دوره360 (مورخ 99/04/02 لغایت99/04/05) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

یوسف سلیمانی سنگاچینی

19-نوزده

تالارپذیرایی

13058/20/360/99

انسیه ترک

15-پانزده

آرایشگاه

13118/20/360/99

محبوبه ثریاشیرفروش

17- هفده

        آرایشگاه

13285/20/360/99

سپیده  کریمی

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

13486/20/360/99

اکبر سروصحبتی

12- دوازده

کبابی

13713/20/360/99

پگاه بهرام رنجبر

15- پانزده

        آرایشگاه

13716/20/360/99

المیرا اسمعیل پور

14- چهارده

        آرایشگاه

13717/20/360/99

زهره اتفاق موالو

15- پانزده

        آرایشگاه

13719/20/360/99

محمدابراهیم صفری

12-دوازده

فروشگاه موادغذایی

13720/20/360/99

خدامراد شجاعی

14- چهارده

آجیل و خشکبار

13723/20/360/99

محمود اسدی

14- چهارده

قنادی

13724/20/360/99

حسن نوراللهی وظیفه خوران

14- چهارده

قنادی

13725/20/360/99

فرید غراب

14- چهارده

قنادی

13727/20/360/99

امیرحسین بابانظری

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

13794/20/360/99

پدرام بختیاری محمدشیر

20-بیست

فروشگاه موادغذایی

13801/20/360/99

زهرا بخشی ورزنه

14- چهارده

        آرایشگاه

13802/20/360/99

میلاد ایوب میگونی

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

13807/20/360/99

علی اکبر قانونی

17-هفده

نانوایی

13808/20/360/99

محمدرضا کاخکی

19-نوزده

نانوایی

13813/20/360/99

سحر غفارنواز

13- سیزده

آرایشگاه

13816/20/360/99

شقایق وهمن طادی

13-سیزده

آرایشگاه

13289/20/357/99


لیست نمرات افرادی که دوره359 (مورخ 99/03/27 لغایت99/04/01) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

رضا کرمی

16-شانزده

نانوایی

12641/20/359/99

مرتضی افشاری بجستانی

18-هجده

نانوایی

12642/20/359/99

ساسان هدایتی

16- شانزده

تهیه غذا

13130/20/359/99

محمد ملکی

12-دوازده

تهیه غذا

13131/20/359/99

عباس زندی نژاد

17-هفده

رستوران

13158/20/359/99

ناصر یادگاری

18- هجده

قنادی

13167/20/359/99

زینب آقایانی

17- هفده

آرایشگاه

13171/20/359/99

سولماز زارعی

18- هجده

آرایشگاه

13172/20/359/99

خدیجه اسفندی

15-پانزده

آرایشگاه

13173/20/359/99

داود صادقی

14- چهارده

قنادی

13210/20/359/99

ثریا نوری

16- شانزده

قنادی

13211/20/359/99

رضا ملائی

17-هفده

قصابی

13330/20/359/99

هادی نصراللهی

16- شانزده

کبابی

13521/20/359/99

میلاد بختیار قشقائی

20-بیست

فروشگاه موادغذایی

13557/20/359/99

نرگس شرغاق

16- شانزده

آرایشگاه

13734/20/359/99

مهشاد داودآبادی

15- پانزده

آرایشگاه

13735/20/359/99

منا دانش راد

17- هفده

آرایشگاه

13736/20/359/99

محبوبه مصلح

12- دوازده

آرایشگاه

13737/20/359/99

زهرا رضائی

17- هفده

آرایشگاه

13738/20/359/99

جانعلی صمدی زاده اروق

16-شانزده

نانوایی

13739/20/359/99

مرزبان نوری

12- دوازده

اغذیه فروشی

13776/20/359/99

غلامرضاعلی عسگری مصلح آبادی

14- چهارده

آبمیوه و بستنی

13778/20/359/99

احمد عبدی

16- شانزده

قهوه خانه

13779/20/359/99

مریم کدخدازاده

16- شانزده

آرایشگاه

13781/20/359/99

هانیه زارعی

19-نوزده

آرایشگاه

13782/20/359/99

مریم همایون فر

16- شانزده

آرایشگاه

13783/20/359/99

مرجان نیری

17- هفده

آرایشگاه

13784/20/359/99

یوسف ابراهیمی اوزینه

15- پانزده

تهیه غذا

13785/20/359/99

مریم کربلائی پورنقابی

13- سیزده

تهیه غذا

13786/20/359/99

فریبرز لطفعلیئی ننجی

19-نوزده

نانوایی

13787/20/359/99

قربانی میرزائی نسب

14-چهارده

نانوایی

13788/20/359/99

عباس عباسی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13790/20/359/99

زهره رضائی

17- هفده

اغذیه فروشی

13791/20/359/99

یوسف دوستی

12- دوازده

نانوایی

13792/20/359/99

پیمان کریمی

13-سیزده

نانوایی

13793/20/359/99

عاطفه سادات حاتمی یک

16- شانزده

آرایشگاه

13273/20/357/99

نازنین عباسی

15- پانزده

آرایشگاه

13274/20/357/99

مریم مهدوی

16- شانزده

آرایشگاه

13793/20/357/99

لیست نمرات افرادی که دوره358 (مورخ 99/03/27 لغایت99/04/01) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

عباس کرمی

13-سیزده

قنادی

13208/20/358/99

اعظم کرمی

14-چهارده

قنادی

13209/20/358/99

حمید آبیاری

14- چهارده

قصابی

13328/20/358/99

جواد قویدل

13- سیزده

نانوایی

13374/20/358/99

محمدموسوی حصاری

16- شانزده

مرغ فروشی

13640/20/358/99

محمدرضا پورصالح

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

13730/20/358/99

میثم شکری

18- هجده

قهوه خانه

13740/20/358/99

رحیم استیری

16- شانزده

قنادی

13741/20/358/99

مجید محمدی

17- هفده

قنادی

13742/20/358/99

مهدی زارعیان بغدادآبادی

12- دوازده

قنادی

13743/20/358/99

مرتضی دهنوی

12- دوازده

قهوه فروشی

13744/20/358/99

مرتضعلی بابائی اقدم

13- سیزده

خواربارفروشی

13746/20/358/99

مرضیه شهرت ایردموسی

17- هفده

آرایشگاه

13747/20/358/99

عباس آقامحمدآبکشه

15- پانزده

سوپرگوشت

13748/20/358/99

رضا اصغری گیوه چی

12-دوازده

سوپرگوشت

13749/20/358/99

داود سلیمانی کتلر

16- شانزده

سوپرگوشت

13750/20/358/99

سیدحسین امیری عاجر

13- سیزده

سوپرگوشت

13751/20/358/99

بهمن عظیمی

17- هفده

سوپرگوشت

13752/20/358/99

امیرحسین سلیمی

15- پانزده

آرایشگاه

13753/20/358/99

شهداد قهرمانی

13- سیزده

کافه رستوران

13755/20/358/99

کیهان عاشوری

13- سیزده

اغذیه فروشی

13756/20/358/99

محمدجواد عاشوری یگان محله

16- شانزده

اغذیه فروشی

13757/20/358/99

مسعود نجاری

13- سیزده

بستنی و آبمیوه

13758/20/358/99

رشید بهرامی خیل گاوان

15- پانزده

بستنی و آبمیوه

13759/20/358/99

صدیق شیخ دشت میان

16- شانزده

اغذیه فروشی

13760/20/358/99

فاطمه حکیمی ساران

15- پانزده

آرایشگاه

13761/20/358/99

احسان موسیوند

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13762/20/358/99

غزاله بابائی سیادهنی

18- هجده

آرایشگاه

13765/20/358/99

صدیقه اکبری

17- هفده

آرایشگاه

13766/20/358/99

علیرضا رجبی

15- پانزده

تالارپذیرائی

13767/20/358/99

بهمن رجبی

13- سیزده

تالارپذیرائی

13768/20/358/99

محسن کاظمی

17- هفده

تالارپذیرائی

13769/20/358/99

محبوبه ابراهیمی نسب

14- چهارده

آرایشگاه

13770/20/358/99

اعظم نجفی

18-هجده

آرایشگاه

13771/20/358/99

پروانه ماستری فراهانی

17- هفده

آرایشگاه

13772/20/358/99

شهلا نظری طالشمکائیل

17- هفده

آرایشگاه

13773/20/358/99

ایوب ستایش نوری

15-پانزده

کبابی

13775/20/358/99

مرتضی رستمی

17-هفده

تالارپذیرائی

13777/20/358/99

لیست نمرات افرادی که دوره357 (مورخ 99/03/21 لغایت99/03/25) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

میلاد حسن شاهی

13-سیزده

نانوایی

13177/20/357/99

رضا جبارزاده ورزقان

18-هجده

قنادی

13227/20/357/99

خلیل شریفی خادم

13- سیزده

قنادی

13228/20/357/99

محمود خلیفه

16-شانزده

رستوران

13248/20/357/99

اسلام صفری

12-دوازده

رستوران

13249/20/357/99

داود شریف نژاد

14-چهارده

رستوران

13250/20/357/99

سمیرا خسروی

16- شانزده

آرایشگاه

13272/20/357/99

زینب قنبری مهراندوئی

17-هفده

آرایشگاه

13277/20/357/99

الهام نصیری تجره رودی

15-پانزده

آرایشگاه

13278/20/357/99

زهرا فرهادی

17- هفده

آرایشگاه

13279/20/357/99

مریم امیدی

13- سیزده

آرایشگاه

13280/20/357/99

فاطمه بیگ پور

16- شانزده

آرایشگاه

13281/20/357/99

هنگامه شاندیزی اول

17- هفده

آرایشگاه

13282/20/357/99

عفت مسلمی طرقی

16- شانزده

آرایشگاه

13283/20/357/99

سعیده دشتی

17- هفده

آرایشگاه

13284/20/357/99

نسترن شریعتی

15- پانزده

آرایشگاه

13286/20/357/99

معصومه گلچین روزبهانی

15- پانزده

آرایشگاه

13278/20/357/99

فرشته نادری

14- چهارده

آرایشگاه

13290/20/357/99

اعظم لطفی خلیلی

15- پانزده

آرایشگاه

13291/20/357/99

فاطمه برزوئی

16- شانزده

آرایشگاه

13293/20/357/99

صادق افرنچه

14- چهارده

آبمیوه و بستنی

13301/20/357/99

رضا عزیزیان

19- نوزده

آبمیوه و بستنی

13302/20/357/99

بهرام جنگجوی هوجقان

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13311/20/357/99

مهدی جهان تاب شولمی

19- نوزده

قنادی

13351/20/357/99

زهرا خلیلی نوشاد

14- چهارده

اغذیه فروشی

13359/20/357/99

صدیقه صفری نادری

13- سیزده

اغذیه فروشی

13358/20/357/99

محدثه سهرابی زاده

17- هفده

مهدکودک

13707/20/357/99

سیدعباس قاضوی

20-بیست

فروشگاه موادغذایی

13708/20/357/99

احمد سیف اللهی فرد

13- سیزده

قصابی

13709/20/357/99

هابل صابرساری نصیرلو

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13710/20/357/99

امیرعلی منصوری

19-نوزده

رستوران

13711/20/357/99

لیست نمرات افرادی که دوره356 (مورخ 99/03/21 لغایت99/03/25) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:  

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

حامد رضایی

12-دوازده

کبابی

13244/20/356/99

میرعلی سیدحسینی

14-چهارده

کبابی

13245/20/356/99

لیلاحسین خانی پریدری

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

13366/20/356/99

جعفر ایرانی ریانی

20-بیست

تهیه غذا

13445/20/356/99

حبیبه هداوندی

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

13500/20/356/99

محمدهادی فلاح تفتی

15-پانزده

سوپرپروتئین

13668/20/356/99

هومن حبیبی

19- نوزده

سوپرپروتئین

13669/20/356/99

ابوالفضل کیانپور

18- هجده

سوپرپروتئین

13670/20/356/99

احسان محمد ابراهیم

17- هفده

سوپرپروتئین

13671/20/356/99

مجیدهوشنگی کیانپور

17- هفده

سوپرپروتئین

13672/20/356/99

سیدمحمدوحیدسیدعلی لواسانی

20- بیست

سوپرپروتئین

13673/20/356/99

رامین نوری

17- هفده

رستوران

13681/20/356/99

رامتین نوری

18- هجده

رستوران

13682/20/356/99

نسرین سادات میربراتی

13-سیزده

آرایشگاه

13684/20/356/99

اسماعیل سیاه کالی

18- هجده

خواربارفروشی

13685/20/356/99

شرافت الدین سیدگرگانی

20- بیست

رستوران

13686/20/356/99

عرفان جهان بخش

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

13687/20/356/99

حمیدرضا پچکی

16- شانزده

نانوایی

13688/20/356/99

محسن گل محمدی

17- هفده

آبمیوه و بستنی

13689/20/356/99

تایمار کلخورانی

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

13690/20/356/99

مریم فدائی

19- نوزده

آرایشگاه

13694/20/356/99

آزاده فدائی

19- نوزده

آرایشگاه

13695/20/356/99

سارا نظری

16- شانزده

آرایشگاه

13696/20/356/99

علی اصغرنوده فراهانی

17-هفده

تهیه غذا

13697/20/356/99

محمدرضا پورآخوندی

13- سیزده

نانوایی

13698/20/356/99

بلال عزیز زاده اوغانی

13- سیزده

سوپرپروتئین

13700/20/356/99

ماشاء اله قربانی

20- بیست

خواربارفروشی

13701/20/356/99

مهدی فرقانی

20- بیست

سوپرپروتئین

13702/20/356/99

عباس سالاری خبر

15- پانزده

تهیه غذا

13703/20/356/99

سیدمهدی سیدغفوری

16-شانزده

آرایشگاه

13705/20/356/99

حسین سرایی

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

13706/20/356/99

حسین میرزااحممدی

18-هجده

سوپرمارکت

13622/20/352/99

لیست نمرات افرادی که دوره355 (مورخ 99/03/17 لغایت99/03/20) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد: 

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

مهدی ذوالفقاری

15-پانزده

نانوایی فانتزی

13314/20/355/99

فاطمه ریکازاده

14-چهارده

نانوایی فانتزی

13315/20/355/99

نسرین کیان فر

15- پانزده

نانوایی فانتزی

13316/20/355/99

سمیرا بخشی

12-دوازده

آرایشگاه

13320/20/355/99

الهه فاتحی قوزلو

17-هفده

کافه تریا

13324/20/355/99

علی رضائی

13-سیزده

آرایشگاه

13325/20/355/99

سمانه بخشی

14-چهارده

آرایشگاه

13327/20/355/99

حمیده خسروی شندی

15- پانزده

آرایشگاه

13334/20/355/99

مریم خضرایی فخرکمالی

17- هفده

آرایشگاه

13335/20/355/99

عاطفه اسماعیل زاده چنجانی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13336/20/355/99

الهام بابائیان

15- پانزده

آرایشگاه

13344/20/355/99

سحر کیانی

12-دوازده

آرایشگاه

13345/20/355/99

سیده مهکامه قناعت مدار

15- پانزده

آرایشگاه

13346/20/355/99

فاطمه سقایی

15- پانزده

آرایشگاه

13348/20/355/99

علیرضا صباغی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13356/20/355/99

آرش نادری

16- شانزده

کافی شاپ

13362/20/355/99

شقایق سپهر

14- چهارده

نانوایی فانتزی

13363/20/355/99

پریسا فرازپور

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

13364/20/355/99

پیمان علی اصغری

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13367/20/355/99

امید مهدیان

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

13368/20/355/99

مجید ساسانی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

13372/20/355/99

مهدی صحرایی

17- هفده

اغذیه فروشی

13374/20/355/99

محسن عادی

14- چهارده

خواربارفروشی

13661/20/355/99

سعید طهماسبی

17- هفده

خواربارفروشی

13662/20/355/99

علی ناصری بجه میر

18-هجده

نانوایی

13663/20/355/99

محمد نظام

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13664/20/355/99

سیدمهدی حسینی

13-سیزده

فروشگاه موادغذایی

13667/20/355/99

محمد علی اکبرخانی

12- دوازده

فروشگاه موادغذایی

13668/20/355/99

اصغر بوستانی

17- هفده

رستوران

13674/20/355/99

وحید عابدی

16- شانزده

رستوران

13675/20/355/99

محمد خوشزاد مرزدشتی

16- شانزده

رستوران

13676/20/355/99

امیرحسین اسلامی

16- شانزده

رستوران

13677/20/355/99

جواد میرزایی رزاز

19-نوزده

رستوران

13678/20/355/99

امید نیک فرد

17- هفده

رستوران

13679/20/355/99

محمدتقی مقیم خان

16-شانزده

رستوران

13680/20/355/99

محمدحسین صادقی

14- چهارده

سوپرمارکت

13683/20/355/99

لیست نمرات افرادی که دوره354 (مورخ 99/03/17 لغایت99/03/20) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد: 

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

مجتبی چاووشی طهرانی

20-بیست

فروشگاه موادغذایی

12618/20/354/99

محمدرضااسمعی لیقوان

13-سیزده

لبنیاتی

12680/20/354/99

محمدخوشدونی فراهانی

14-چهارده

سوپرمارکت

12881/20/354/99

آرش شرعیاتی

18-هجده

اغذیه فروشی

13123/20/354/99

محمدتقی اسدالهی توحیدی

17- هفده

قنادی

13175/20/354/99

عابد رضائیان نظرلو

19- نوزده

سوپرمارکت

13237/20/354/99

آتنا شهبازی

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

13260/20/354/99

اسماعیل عباس زاده سورمی

13- سیزده

کبابی

13269/20/354/99

جواد اسلوب

14- چهارده

کبابی

13270/20/354/99

هومن محلاتی

12- دوازده

فروشگاه موادغذایی

13331/20/354/99

غلامحسین رضائی

13- سیزده

اغذیه فروشی

13333/20/354/99

مرضیه رجبی میرآبادی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

13343/20/354/99

مرضیه قنبری

14- چهارده

آرایشگاه

13349/20/354/99

بهرام صحرائی

19- نوزده

اغذیه فروشی

13373/20/354/99

سعید نجاری

18- هجده

اغذیه فروشی

13375/20/354/99

ابراهیم مصاحیه

17- هفده

خواربارفروشی

13376/20/354/99

جمال صادقی

16- شانزده

نانوایی فانتزی

13379/20/354/99

مهرداد اصغرنیا

18- هجده

نانوایی فانتزی

13381/20/354/99

نرگس اصغری

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

13382/20/354/99

زهرا یزدان پرست

12-دوازده

فروشگاه موادغذایی

13384/20/354/99

مسعود باریکان

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

13402/20/354/99

شکوفه السادات مطلب پور

17- هفده

آرایشگاه

13407/20/354/99

جواد عباسی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

13409/20/354/99

مرجان رحیمی فرد

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

13416/20/354/99

آذین رزمی

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

13425/20/354/99

شهاب جهان محسن

14- چهارده

آرایشگاه

13444/20/354/99

مائده فیض آبادی مجره

12-دوازده

فروشگاه موادغذایی

13471/20/354/99

حسین قربانی

14- چهارده

خواربارفروشی

13627/20/354/99

مهیار غریبی

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

13655/20/354/99

شهلا رضایی

16-شانزده

آرایشگاه

13656/20/354/99

روح اله سلیمان زاده

13- سیزده

کبابی

13657/20/354/99

نادر کیائی

19- نوزده

طباخی

13658/20/354/99

جلال زارع

19- نوزده

عطاری

13659/20/354/99

اکبر ابوالحسنی طرقی

19-نوزده

قصابی

13634/20/352/99

فاطمه خزائی کجوری

14-چهارده

آرایشگاه

13462/20/353/99

لیست نمرات افرادی که دوره353 (مورخ 99/03/10 لغایت99/03/13) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد: 

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

اکبر فرهنگ آذرکهق

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

13410/20/353/99

مینا محسنی

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

13411/20/353/99

میلاد جلالی وند

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

13412/20/353/99

مارال یادگاری

16- شانزده

آرایشگاه

13414/20/353/99

مطهره فرجی لاکه

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

13415/20/353/99

محمد عابدی

13-سیزده

فروشگاه موادغذایی

13417/20/353/99

احسان برخورداری

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13423/20/353/99

علی کریمی

20- بیست

فروشگاه موادغذایی

13426/20/353/99

الهه کاهه

13- سیزده

آرایشگاه

13427/20/353/99

ایمان جمالی

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

13433/20/353/99

معین خدادادی

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

13438/20/353/99

علی عزیزی

20- بیست

فروشگاه موادغذایی

13440/20/353/99

کوثر انیسی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13442/20/353/99

وحیده رحمتی

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

13443/20/353/99

عیسی وحیدی

17- هفده

تهیه غذا

13446/20/353/99

سیده زهرا میرمهدی

18- هجده

کبابی

13450/20/353/99

نیلوفر عباسی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13473/20/353/99

منا میرزایی ازندریانی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13479/20/353/99

حسام پناهی مطلق

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13484/20/353/99

مهدی عاملی

19- نوزده

آرایشگاه

13511/20/353/99

حسن عزیزی

17- هفده

آجیل و خشکبار

13553/20/353/99

مصطفی میرزایی

18- هجده

قهوه خانه

13586/20/353/99

جعفر کریمی نژاد

12-دوازده

طباخی

13641/20/353/99

حمیدرضا قرنی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13642/20/353/99

علیرضا یلمچی

19- نوزده

خواربارفروشی

13643/20/353/99

منیژه مقدم

20- بیست

سبزیجات آماده

13644/20/353/99

نسرین زحمتی

18- هجده

آرایشگاه

13647/20/353/99

امیرعلی ابوالحسنی طرقی

18- هجده

قصابی

13648/20/353/99

علی صادقیان طرقی

17- هفده

قصابی

13649/20/353/99

ابوالفضل شیری فر

18-هجده

قصابی

13650/20/353/99

زهره فتاحی

20-بیست

خواربارفروشی

13651/20/353/99

محمدرضا کاظم پور

17- هفده

آبمیوه و بستنی

13652/20/353/99

مژگان سلوکی

17- هفده

باقلوا فروشی

13653/20/353/99

لیست نمرات افرادی که دوره352 (مورخ 99/03/10 لغایت99/03/13) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد: 

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

فائزه لطفی

15-پانزده

آرایشگاه

12678/20/352/99

ایرج حبیب الهی دیزگاه

19-نوزده

موادغذایی

13146/20/352/99

علی اکبر مرادی

17-هفده

موادغذایی

13148/20/352/99

محمدصادق طیبی محمدی

18- هجده

موادغذایی

13149/20/352/99

حسین ناری گبلو

17- هفده

موادغذایی

13151/20/352/99

علیرضاطاهری آقاجانی

20-بیست

موادغذایی

13154/20/352/99

محمد قدوسی

20- بیست

موادغذایی

13155/20/352/99

امیر اعظامی

20- بیست

موادغذایی

13156/20/352/99

فاطمه فیروزپاریزی

17- هفده

مرکز ماساژ

13232/20/352/99

فاطمه پاشایی یلی بلاغ

15- پانزده

مهدکودک

13271/20/352/99

رضا لطفی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

13300/20/352/99

مهرداد خسروان

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13396/20/352/99

سجاد کرمانی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13461/20/352/99

حسن عابدی

18- هجده

خواربارفروشی

13466/20/352/99

افسانه ربیعی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

13470/20/352/99

ابوالفضل گلچین مهر

19- نوزده

چلوکبابی

13549/20/352/99

علیرضا ثوابی سیس

19- نوزده

خواربارفروشی

13582/20/352/99

حسن درویشی طالمی

15- پانزده

سوپرمارکت

13584/20/352/99

رمضان دادیان آهنگر

15- پانزده

سوپرمارکت

13603/20/352/99

مهدی ترابی مقدم

17- هفده

قنادی

13605/20/352/99

رامین حسین نیا

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

13623/20/352/99

محمدقاسم رشیدی

19- نوزده

رستوران

13624/20/352/99

علی امیری

18- هجده

رستوران

13625/20/352/99

حسن رمضی

16- شانزده

لبنیاتی

13626/20/352/99

ابوالقاسم ناصری فر

19- نوزده

نانوایی

13628/20/352/99

غلامعلی ممتاز

18- هجده

نانوایی

13629/20/352/99

وحید تقی زاده

18- هجده

نانوایی

13630/20/352/99

صفر شکوری زیناب

16-شانزده

خواربارفروشی

13631/20/352/99

پیام اسکندری

19- نوزده

سوپرپروتئین

13632/20/352/99

حمید استیری

17- هفده

سوپرپروتئین

13633/20/352/99

محمدوحیدابوالحسنی طرقی

19- نوزده

قصابی

13635/20/352/99

محمدرسول صالحی سلیمان آبادی

17- هفده

قصابی

13636/20/352/99

خسرو طاهری ظهور

18-هجده

قصابی

13637/20/352/99

لیست نمرات افرادی که دوره351 (مورخ 99/03/03 لغایت99/03/07) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد: 

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

منصوره کمانکش

19- نوزده

آرایشگاه

13081/20/351/99

زهرا سلامی

19- نوزده

آرایشگاه

13083/20/351/99

ندا صلاحی تهنه

19- نوزده

آرایشگاه

13108/20/351/99

حشمت اله اسکندری

18-هجده

سوپرپروتئین

13124/20/351/99

سمیرا خوشنان

19- نوزده

آرایشگاه

13126/20/351/99

سعید عیسی زاده

18- هجده

سوپرمارکت

13338/20/351/99

آمنه زینلی

17-هفده

کافی شاپ

13355/20/351/99

فاطمه آذرمهر

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

13419/20/351/99

عاطفه کمال خانی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13469/20/351/99

علیرضا شجاعی پور

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

13476/20/351/99

فائزه نظری

19- نوزده

آرایشگاه

13482/20/351/99

فرزانه نظری

19- نوزده

آرایشگاه

13483/20/351/99

جواد ابراهیمی قره تکان

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

13485/20/351/99

مازیار فیضی مارگیرانی

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

13488/20/351/99

ربابه آهنگری

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

13490/20/351/99

محمود خوانساری

16- شانزده

آرایشگاه

13512/20/351/99

محمدرضا عباسی

15- پانزده

نانوایی

13523/20/351/99

مهدی عباسی

16- شانزده

نانوایی

13525/20/351/99

عرفان علی مددی

12-دوازده

فروشگاه موادغذایی

13529/20/351/99

نسیم عباسی

18- هجده

آرایشگاه

13608/20/351/99

محبوبه نجبا

18- هجده

آرایشگاه

13609/20/351/99

ویدا پیری ایواتلو

17- هفده

آرایشگاه

13610/20/351/99

شادی پوریاشاد

19- نوزده

آرایشگاه

13611/20/351/99

کبری رحمانی فرد

18- هجده

آرایشگاه

13612/20/351/99

محمود ژولی

15- پانزده

نانوایی فانتزی

13617/20/351/99

رسول رجبیون

14-چهارده

نانوایی فانتزی

13618/20/351/99

مهدی ژولی

15- پانزده

نانوایی فانتزی

13619/20/351/99

محمدحسن پورمغانی

16- شانزده

نانوایی فانتزی

13620/20/351/99

ابوالفضل آخری قلعه بالا

16-شانزده

نانوایی فانتزی

13621/20/351/99

لیست نمرات افرادی که دوره350 (مورخ 99/03/03 لغایت99/03/07) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد: 

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

علی علی دادی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13326/20/350/99

رضا عیدی کلشتری

20-بیست

فروشگاه موادغذایی

13388/20/350/99

محمدجواد پویانیان

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

13390/20/350/99

مرتضی مسروری

18- هجده

آبمیوه و بستنی

13542/20/350/99

زهرا بختیار معصوم

16-شانزده

آرایشگاه

13543/20/350/99

حسین بارو

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

13544/20/350/99

سیدامیر بدری

18- هجده

نانوایی

13546/20/350/99

ابراهیم حسین زاده

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

13550/20/350/99

محمدحسن حاجی کاظم

16- شانزده

سوپرمارکت

13551/20/350/99

علی شریفی

20-بیست

لبنیاتی

13552/20/350/99

مینا سلوکی

17- هفده

سوپرمارکت

13564/20/350/99

نرگس حسین خانی

17- هفده

آرایشگاه

13565/20/350/99

ریحانه سعیدی

16- شانزده

آرایشگاه

13566/20/350/99

رضا رحیمیان

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

13567/20/350/99

حمید سالاری

19- نوزده

خواربارفروشی

13592/20/350/99

رمضان طاهری

16- شانزده

نانوایی

13593/20/350/99

علیرضا کاوسی

16- شانزده

نانوایی

13594/20/350/99

رحیم طایفه حسنی

15-پانزده

رستوران

13596/20/350/99

حسن شجاعی مهر

16- شانزده

رستوران

13597/20/350/99

حمیدرضا تشیعی

17- هفده

سوپرمارکت

13598/20/350/99

محمد بخشی

18- هجده

سوپرمارکت

13599/20/350/99

محمد آزادی مقدم

14-چهارده

لبنیاتی

13600/20/350/99

حسن کریمی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

13601/20/350/99

مسعود صادقی

18- هجده

سوپرمارکت

13602/20/350/99

سحر الماسیان

18- هجده

سوپرمارکت

13604/20/350/99

عباس حسینی

19- نوزده

نانوایی

13614/20/350/99

حسین حسینی

19-نوزده

نانوایی

13615/20/350/99

زهرا هوشیاری کهریز

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13559/20/347/99

محمد جواد جوکار ننجی

16- شانزده

نانوایی

13531/20/348/99

حسن افتحی

18- هجده

نانوایی

13532/20/348/99

لیست نمرات افرادی که دوره349 (مورخ 99/02/29 لغایت99/03/01) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد: 

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

حمید بانوی

14-چهارده

نانوایی

13308/20/349/99

محمد برنا

16-شانزده

نانوایی

13309/20/349/99

حمیدرضا طالعی

13-سیزده

نانوایی

13310/20/349/99

سمانه یاری

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

13430/20/349/99

خسرو عطاری

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

13435/20/349/99

زهرااصغری توشمانلو

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

13437/20/349/99

حنانه افراسیابی

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

13438/20/349/99

بهنوش پورکاظم ظریفی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13447/20/349/99

بیتا عباسی نیا

13-سیزده

فروشگاه موادغذایی

13451/20/349/99

علیرضا کریمی فر

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13452/20/349/99

مجید قاسمی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

13457/20/349/99

بهروز خانی گوآباد

18- هجده

رستوران

13459/20/349/99

سجاد خسروی صدر

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

13460/20/349/99

حامد عازمی

18- هجده

داروهای گیاهی

13463/20/349/99

عطاچه چانلو

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

13465/20/349/99

محمدرحمان اسماعیلی

20-بیست

فروشگاه موادغذایی

13478/20/349/99

داود آزادی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13504/20/349/99

فروغ قاسمی زاده

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13508/20/349/99

مجید موسوی حصاری

17- هفده

مرغ فروشی

13560/20/349/99

نادر بالائی یایچی

19- نوزده

کبابی

13568/20/349/99

جابر بالائی یایچی

16- شانزده

کبابی

13569/20/349/99

محمدرضا درگاهی

19- نوزده

مرغ فروشی

13570/20/349/99

هادی کماسی

16- شانزده

تهیه غذا

13573/20/349/99

مهدی ظفری

18-هجده

قهوه خانه

13585/20/349/99

مجید بانوی

14- چهارده

نانوایی

13587/20/349/99

رضا سلطانی

19- نوزده

نانوایی

13589/20/349/99

اسماعیل حاجیان

19- نوزده

نانوایی

13590/20/349/99

سعید محمدی

19- نوزده

نانوایی

13591/20/349/99

لیست نمرات افرادی که دوره348 (مورخ 99/02/29 لغایت99/03/01) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

احسان شهرابی فراهانی

18-هجده

قهوه خانه

12688/20/347/99

مهدی جعفری

18- هجده

قهوه فروشی

12912/20/347/99

مجید قربانی آذر

12-دوازده

آبمیوه و بستنی

12926/20/347/99

علیرضا احمدزاده

17-هفده

لبنیات

12939/20/347/99

مهتاب متین لادنی

18- هجده

آرایشگاه

13074/20/347/99

فاطمه افراء کلژی

15-بیست

آرایشگاه

13075/20/347/99

فاطمه پیران

15- بیست

آرایشگاه

13089/20/347/99

عصمت شجاعیان

20- بیست

آرایشگاه

13112/20/347/99

مهری فرخی

17- هفده

آرایشگاه

13113/20/347/99

زهرا اسحقی

17- هفده

آرایشگاه

13115/20/347/99

عبدالرحیم رئوفی فر

18- هجده

خواربارفروشی

13365/20/347/99

زهرا اسدی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13380/20/347/99

جواد احمدی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13389/20/347/99

ندا سادات سلیمانی

20- بیست

فروشگاه موادغذایی

13394/20/347/99

فاطمه نصیری زاده

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

13397/20/347/99

عطیه پور مقرری

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13400/20/347/99

فاطمه مرادی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

13401/20/347/99

پوریا شهرابی فراهانی

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

13403/20/347/99

حامد چمنی

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

13405/20/347/99

مائده مهدی زاده طورزنی

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

13414/20/347/99

مجید بهلولی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13420/20/347/99

ایمان یاراحمدی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13421/20/347/99

علی اصغر مالدار

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13422/20/347/99

سحر شادلو

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

13481/20/347/99

فرانک غدیرپور

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

13547/20/347/99

مجید فرضی

20-بیست

آرایشگاه

13573/20/347/99

کیهان عباسی

19-نوزده

میوه فروشی

13574/20/347/99

عمر خوانچه زر

16- شانزده

میوه فروشی

13575/20/347/99

وفا رضایی

14-چهارده

میوه فروشی

13576/20/347/99

وحید محمدپور

16-شانزده

میوه فروشی

13577/20/347/99

 لیست نمرات افرادی که دوره347 (مورخ 99/02/27 لغایت99/02/30) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

احسان شهرابی فراهانی

18-هجده

قهوه خانه

12688/20/347/99

مهدی جعفری

18- هجده

قهوه فروشی

12912/20/347/99

مجید قربانی آذر

12-دوازده

آبمیوه و بستنی

12926/20/347/99

علیرضا احمدزاده

17-هفده

لبنیات

12939/20/347/99

مهتاب متین لادنی

18- هجده

آرایشگاه

13074/20/347/99

فاطمه افراء کلژی

15-بیست

آرایشگاه

13075/20/347/99

فاطمه پیران

15- بیست

آرایشگاه

13089/20/347/99

عصمت شجاعیان

20- بیست

آرایشگاه

13112/20/347/99

مهری فرخی

17- هفده

آرایشگاه

13113/20/347/99

زهرا اسحقی

17- هفده

آرایشگاه

13115/20/347/99

عبدالرحیم رئوفی فر

18- هجده

خواربارفروشی

13365/20/347/99

زهرا اسدی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13380/20/347/99

جواد احمدی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13389/20/347/99

ندا سادات سلیمانی

20- بیست

فروشگاه موادغذایی

13394/20/347/99

فاطمه نصیری زاده

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

13397/20/347/99

عطیه پور مقرری

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13400/20/347/99

فاطمه مرادی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

13401/20/347/99

پوریا شهرابی فراهانی

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

13403/20/347/99

حامد چمنی

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

13405/20/347/99

مائده مهدی زاده طورزنی

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

13414/20/347/99

مجید بهلولی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13420/20/347/99

ایمان یاراحمدی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

13421/20/347/99

علی اصغر مالدار

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

13422/20/347/99

سحر شادلو

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

13481/20/347/99

فرانک غدیرپور

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

13547/20/347/99

مجید فرضی

20-بیست

آرایشگاه

13573/20/347/99

کیهان عباسی

19-نوزده

میوه فروشی

13574/20/347/99

عمر خوانچه زر

16- شانزده

میوه فروشی

13575/20/347/99

وفا رضایی

14-چهارده

میوه فروشی

13576/20/347/99

وحید محمدپور

16-شانزده

میوه فروشی

13577/20/347/99

 

فرم ورود

شما اینجا هستید: Home کلاسها لیست نمرات