مراحل دریافت گواهینامه

برای دریافت گواهینامه آموزشی دوره بهداشت عمومی مراحل زیر باید صورت پذیرد:

  1. ثبت نام در آموزشگاه به صورت حضوری یا با مراجعه به پرتال ثبت نام الکترونیکی آموزشگاه به صورت اینترنتی.
  2. تماس تلفنی از طرف آموزشگاه و هماهنگی زمان برگزاری دوره.
  3. شرکت در کلاس ها به مدت 24 ساعت (معادل شش روز آموزشی) برای شاغلین در مراکز تهیه، توزیع ، نگهداری ، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی و آشامیدنی ، مراکز آرایشی و بهداشتی و به مدت 20 ساعت (معادل پنج روز آموزشی)برای شاغلین در آرایشگاهها ،خدمات بیمارستان ، مربیان مهد کودک و مجموعه ورزشی میباشد. 
  4. افرادی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا بالاتر هستند می توانند دوره را به صورت غیرحضوری بگذرانند.
  5. شرکت در امتحان و کسب حداقل 12 نمره از 20 نمره برای افرادی که دوره را به صورت حضوری می گذرانند و 14 نمره از 20 نمره برای افرادی که دوره را به صورت غیرحضوری می گذرانند (امتحان به صورت چهارگزینه ای پس از برگزاری آخرین کلاس برگزار میگردد و دارای 20 سوال بدون نمره منفی می باشد)
  6. صدور گواهینامه توسط آموزشگاه پس از کسب مجوز از شبکه بهداشت شرق تهران.